Stimaţi colegi,

Nevoia de solidaritate şi eficiență la nivel european n-a fost niciodată atât de pronunţată ca în această perioadă de criză care afectează comunitatea de 500 de milioane de europeni din care facem parte şi în slujba căreia muncim.

În acest context, la sfârşitul anului trecut, s-au luat, fără prea multă publicitate, măsuri importante, care au afectat profund viaţa noastră de zi cu zi. Aceste măsuri vizează în principal controlul timpului de lucru şi incompetenţa profesională.

Ele par să ţină de buna gestionare a lucrurilor, însă Administraţia se pregăteşte să le pună în aplicare într-o manieră extremă, riscând să treacă peste voinţa exprimată a Colegiului.

Toate acestea se desfăşoară într-un context negativ în care (1) statele membre reduc treptat numărul persoanelor care lucrează pentru instituţii şi drepturile acestora, iar (2) Administraţia nu îşi implică activ personalul în dirijarea schimbărilor.

După mobilitatea forţată introdusă în 2004, această modificare a culturii de organizare și a metodelor de lucru şi control riscă să transforme Comisia, în timp, într-o simplă administraţie executivă fără capacitate politică.

Să arătăm suntem majoritar împotriva acestei căi şi să propunem mijloace mai adecvate care să consolideze eficacitatea organizaţiei noastre.

Dacă respingem această abordare, trebuie să facem cunoscut acest lucru.
Într-un sistem democratic, opinia majorităţii nu poate fi ignorată.

Dacă ne împărtăşiţi opinia, susţineţi această scrisoare adresată Colegiului şi preşedinţilor instituţiilor, dând clic pe link-ul „I AGREE” (ACCEPT) de mai jos.

EU STAFF FOR EUROPE (1)

 

I AGREE

 

Probabil că veţi primi acest mesaj de mai multe ori în următoarele săptămâni. Aceste retrimiteri vor avea scopul de a obţine sprijinul majorităţii personalului. Regretăm acest inconvenient şi sperăm că importanţa cauzei vă va permite să acceptaţi această mică poluare electronică. Dacă puteţi, invitaţi-i activ pe colegii şi prietenii dumneavoastră să semneze această scrisoare.

(1) Anul trecut, la îndemnul EU STAFF FOR EUROPE (o grupare de colegi convinşi de importanţa proiectului european), peste 25.000 de colegi au semnat o scrisoare adresată Colegiului în cadrul reformei statutului. Această petiţie a constituit un sprijin valoros pentru reprezentanţii personalului (şi ai Administraţiei) care înfruntau statele membre care doreau măsuri mult mai radicale.


Scrisoare adresată Colegiului şi preşedinţilor instituţiilor europene

Măsuri inadecvate cu privire la timpul de lucru
şi incompetenţa profesională

Într-o perioadă de criză în care cooperarea la nivel european nu a fost nicicând mai necesară pentru a face faţă dificultăţilor socio-economice comune, statele membre se îndepărtează de metoda comunitară. Acestea revin treptat la acorduri interguvernamentale şi adoptă un buget al Uniunii aflat în scădere în termeni reali. A renunţa la demersul comunitar nu înseamnă numai a renunţa la solidaritate şi la eficacitatea colectivă, ci şi a refuza transparenţa democratică, la care toţi cetăţenii au dreptul.

Deşi este esenţial să ne consolidăm puterea de a acţiona împreună, capacitatea de acţiune a instituţiilor noastre se reduce. Astfel, din 2004, sistemul nostru instituţional a fost slăbit treptat şi discret prin măsuri care vizau organizarea sa internă. Poate părea că aceste măsuri sunt inofensive şi că ţin de buna administrare, însă, privite în ansamblu, au repercusiuni grave.

Ele modifică în profunzime modurile de funcţionare a instituţiilor noastre. De asemenea, transformă Comisia într-un organ de control birocratic al politicilor europene. Comisia îşi pierde zilnic câte puţin din capacitatea politică, atât de esenţială în dezvoltarea Uniunii. Imaginea şi reputaţia sa în faţa cetăţenilor s-au deteriorat considerabil.

Exemplul emblematic îl reprezintă mobilitatea forţată a persoanelor şi restructurările permanente, prezentate ca mijloc de prevenire a oricărui conflict de interese. Această politică privează, de facto, Comisia de experiența sa şi diminuează capacitatea acesteia de a face propuneri adaptate politicilor UE. Acest lucru reprezintă o risipă majoră de talente şi induce pierderea motivaţiei.

În prezent, controlul timpului de lucru (ba chiar şi al sarcinilor, în anumite cazuri), precum şi procedura de gestionare a incompetenţei profesionale riscă să denatureze decisiv funcţionarea Comisiei.

Independenţa şi permanenţa funcţiei publice, garante ale rolului politic al acesteia, sunt în joc mai mult ca oricând.

Proiectele de control electronic al timpului de lucru, care nu sunt în niciun fel impuse de Statut sau de decizia Colegiului, dăunează productivităţii şi responsabilităţii. Ele generează rigidităţi administrative şi un grad sporit de birocraţie.

Există riscul să apară o nouă cultură de organizare, influenţată de un control excesiv. Aceasta poate să distrugă rapid încrederea între colegi, care constituie un pilon major al organizaţiei noastre bazate pe colegialitate. Neîncrederea şi frustrarea au o putere rară de a genera pierderea motivaţiei şi pot provoca o pierdere considerabilă de eficacitate. Dimpotrivă, recomandăm punerea în aplicare a unor mijloace de control al timpului de lucru simple, flexibile, necostisitoare, bazate pe încredere, păstrând cooperarea între colegi şi cultura inovatoare a instituţiei noastre.

În ceea ce priveşte incompetenţa profesională, este bine să oferim mai întâi garanţii că sunt puse în aplicare măsuri preventive pentru a împiedica apariția acesteia. Apoi este bine să avem metode de acţiune paritare. În sfârşit, procedurile implementate nu trebuie să permită dezvoltarea unor practici arbitrare şi trebuie să vizeze exclusiv cazurile care nu pot fi discutate cu obiectivitate. Riscul de a implementa practici care aduc atingere expresiei creatoare şi spiritului de iniţiativă nu trebuie subestimat.

Este important să evităm abuzurile şi să garantăm buna funcţionare a serviciilor, însă este în continuare vital să nu privăm Comisia de competenţele sale specifice: rolul de executiv al Uniunii care pune în aplicare tratatele şi rolul de deţinător al dreptului de iniţiativă.

În acest scop, vă propunem în anexă 12 principii esenţiale care trebuie să reglementeze politicile referitoare la controlul timpului de lucru, la mobilitatea personalului şi la incompetenţa profesională.

Sperăm că acest mesaj constructiv va putea fi înţeles. Provine de la persoane care muncesc zi de zi cu modestie, dar şi cu încredere în dezvoltarea Uniunii.

EU STAFF FOR EUROPE

Anexă la scrisoare: 12 principii esenţiale care trebuie să reglementeze politicile referitoare la controlul timpului de lucru, la mobilitatea personalului şi la incompetenţa profesională