Beste collega's,

De behoefte aan Europese solidariteit en efficiŽntie is nog nooit zo groot geweest als in deze periode van crisis die de gemeenschap van 500 miljoen Europeanen treft waarvan wij deel uitmaken en ten dienste waarvan wij werken.

Het is in deze context dat eind vorig jaar zonder veel ruchtbaarheid belangrijke maatregelen genomen werden, die een grote impact hebben op ons dagelijks leven. Deze maatregelen betreffen voornamelijk de controle van de arbeidstijd en onvoldoende geschiktheid voor het ambt.

Ze maken wellicht deel uit van een goed beheer maar de Administratie wil ze op zo'n extreme manier toepassen dat ze veel verder dreigen te gaan dan wat het College voor ogen heeft.

Dit alles gebeurt in een negatieve context waarin (1) de lidstaten geleidelijk het aantal personen verminderen die voor de instellingen en hun rechten werken en (2) de Administratie haar personeel niet actief betrekt bij het doorvoeren van veranderingen.

Na de gedwongen mobiliteit die in 2004 werd ingevoerd, dreigt deze wijziging in de organisatiecultuur en de werk- en controlemethoden de Commissie op termijn te veranderen in een eenvoudige uitvoerende administratie zonder politieke slagkracht.

We moeten massaal laten zien dat we tegen deze ontsporingen zijn en beter aangepaste middelen voorstellen om onze organisatie doeltreffender te maken.

Als we het niet eens met deze ontsporingen, dan moeten we dit laten weten.
In een democratisch systeem kan de mening van de meerderheid niet worden genegeerd.

Als u onze mening deelt, steun dan deze brief aan het College en de Voorzitters van de Instellingen door hieronder op de link "I AGREE" te klikken.

EU STAFF FOR EUROPE (1)

 

I AGREE

 

U zult dit bericht de komende weken waarschijnlijk verschillende keren ontvangen. De bedoeling hiervan is om zo veel mogelijk personeel achter ons te krijgen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak en hopen dat u begrijpt dat deze geringe 'e-pollutie' niet opweegt tegen het belang van de zaak. Indien mogelijk, nodig dan actief uw collega's en vrienden uit om deze brief te ondertekenen.

(1) Onder impuls van EU STAFF FOR EUROPE (een groep collega's die overtuigd zijn van het belang van het Europese project) hebben vorig jaar meer dan 25.000 collega's een brief aan het College ondertekend in het kader van de hervorming van het statuut. Deze petitie was een waardevolle ondersteuning voor de personeelsvertegenwoordigers (en de Administratie) die het hoofd moeten bieden aan lidstaten die veel radicalere maatregelen willen doorvoeren.


Brief aan het College en de Voorzitters van de Europese instellingen

Ongepaste maatregelen inzake arbeidstijd
en onvoldoende geschiktheid voor het ambt

In een periode van crisis waarin Europese samenwerking nog nooit zo noodzakelijk is geweest om de gemeenschappelijke sociaaleconomische uitdagingen aan te gaan, wenden de lidstaten zich af van de communautaire methode. Ze keren geleidelijk aan terug naar intergouvernementele akkoorden en stellen voor de Unie een budget vast dat in reŽle termen afneemt. Afzien van de communautaire aanpak is niet alleen afzien van solidariteit en collectieve efficiŽntie, maar is ook afstand doen van de democratische transparantie waarop alle burgers recht hebben.

Terwijl ons vermogen om samen te handelen onmiskenbaar versterkt moet worden, neemt de handelingsbekwaamheid van onze Instellingen af. Zo wordt ons institutioneel systeem sinds 2004 geleidelijk en ongemerkt verzwakt door maatregelen die de interne organisatie ervan aantasten. Deze maatregelen lijken misschien onschuldig en kunnen wellicht gezien worden als een vorm van goed beheer, maar ze hebben een grote impact als ze in hun geheel worden beschouwd.

Ze wijzigen radicaal de werkingswijzen van onze Instellingen. Zij transformeren de Commissie in een bureaucratische instantie die het Europese beleid controleert. De Commissie verliest elke dag een beetje meer van haar politieke slagkracht die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de Unie. Zij is al heel wat van haar imago en goede naam bij de burgers kwijt.

Emblematisch is het voorbeeld van de gedwongen mobiliteit van personen en de permanente herstructureringen, die worden voorgesteld als een manier om ieder belangenconflict te vermijden. Dit beleid ontneemt de Commissie de facto haar expertise. Het vermindert haar vermogen om voorstellen te doen die afgestemd zijn op het EU-beleid. Dit is een grote verspilling van talent en leidt tot demotivatie.

Momenteel zijn het de controle van de arbeidstijd (en zelfs van de taken voor sommigen) en de procedure voor het beheer van onvoldoende geschiktheid voor het ambt die de werking van de Commissie sterk dreigen te ontwrichten.

De onafhankelijkheid en de duurzaamheid van het overheidsapparaat, die garant staan voor de politieke rol ervan, staan meer dan ooit op het spel.

De projecten inzake de elektronische controle van de arbeidstijd, die trouwens op geen enkele wijze door het Statuut of de beslissing van het College worden opgelegd, zijn nadelig voor de productiviteit en de verantwoordelijkheid. Ze leiden tot administratieve starheid en meer bureaucratie.

Er dreigt een nieuwe organisatiestructuur te ontstaan die wordt beÔnvloed door overmatige controle. Deze kan snel schade toebrengen aan het vertrouwen tussen collega's dat een belangrijke pijler vormt van onze op collegialiteit gebaseerde organisatie. Wantrouwen en frustratie werken sterk demotiverend en kunnen tot aanzienlijk efficiŽntieverlies leiden. Wij raden daarentegen aan om eenvoudige, flexibele en goedkope middelen voor de controle van de arbeidstijd te ontwikkelen die op vertrouwen gebaseerd zijn en de samenwerking tussen collega's en de innoverende cultuur van onze instelling vrijwaren.

Wat onvoldoende geschiktheid voor het ambt betreft, is het in de eerste plaats belangrijk dat er preventieve maatregelen genomen worden om een dergelijke situatie te voorkomen. Ten tweede moeten er paritaire rechtsmiddelen komen. Tot slot mogen de tot stand gebrachte procedures niet leiden tot de ontwikkeling van arbitraire praktijken en dienen dergelijke procedures uitsluitend betrekking te hebben op objectief onbetwistbare situaties. Het risico dat er praktijken ontstaan die de creativiteit en de zin voor initiatief aantasten, valt niet te onderschatten.

Misbruiken voorkomen en de goede werking van de diensten garanderen is belangrijk, maar niet minder belangrijk is dat de Commissie haar specifieke bevoegdheden behoudt: fungeren als de uitvoerende macht van de Unie die de Verdragen ten uitvoer legt en recht van initiatief hebben.

Daartoe stellen wij in bijlage 12 essentiŽle principes voor die aan de basis moeten liggen van het beleid inzake de controle van de arbeidstijd, de mobiliteit van het personeel en de onvoldoende geschiktheid voor het ambt.

Wij hopen dat deze constructieve boodschap gehoord mag worden. Ze gaat uit van mensen die dagelijks op bescheiden maar overtuigende wijze werken aan de bouw van de Unie.

EU STAFF FOR EUROPE

Bijlage bij de brief: 12 essentiŽle principes die aan de basis moeten liggen van het beleid inzake de controle van de arbeidstijd, de mobiliteit van het personeel en  onvoldoende geschiktheid voor het ambt