Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι επιταγές της αλληλεγγύης και της αποδοτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σήμερα πιο σημαντικές από ποτέ άλλοτε, σε αυτήν την περίοδο της κρίσης που επηρεάζει αυτήν την κοινότητα των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων στην οποία ανήκουμε και στην υπηρεσία της οποίας εργαζόμαστε.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο λήφθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους σημαντικά μέτρα, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή μας ζωή, χωρίς ωστόσο να δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως στον έλεγχο του ωραρίου εργασίας και στην επαγγελματική ανεπάρκεια.

Παρόλο που αντικατοπτρίζουν μια φαινομενικά σωστή διαχείριση, η Διοίκηση ετοιμάζεται να τα εφαρμόσει σε υπερβάλλοντα βαθμό, διακινδυνεύοντας έτσι να υπερβεί τη βούληση του Σώματος.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια αρνητική συγκυρία, στην οποία (1) τα κράτη μέλη περιορίζουν σταδιακά τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στα θεσμικά τους όργανα καθώς και τα δικαιώματά τους και (2) η Διοίκηση δεν εμπλέκει ενεργά το προσωπικό της στη διαχείριση των αλλαγών.

Μετά από την αναγκαστική κινητικότητα που ξεκίνησε το 2004, αυτή η αλλαγή στη νοοτροπία του οργανισμού, στις μεθόδους εργασίας και στον έλεγχο κινδυνεύει να μετατρέψει τελικά την Επιτροπή σε απλή εκτελεστική διοικητική αρχή χωρίς πολιτικές ικανότητες.

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε κατά πλειοψηφία αντίθετοι σε αυτήν την παρέκκλιση και να προτείνουμε καταλληλότερους τρόπους που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα του οργανισμού μας.

Εάν διαφωνούμε με αυτήν την παρέκκλιση, πρέπει να το γνωστοποιήσουμε.
Σε αυτό το δημοκρατικό καθεστώς, η γνώμη της πλειοψηφίας δεν μπορεί να αγνοείται.

Εάν συμμερίζεστε την άποψή μας, υποστηρίξτε την αποστολή αυτής της επιστολής στο Σώμα και τους Προέδρους των θεσμικών οργάνων κάνοντας κλικ στη σύνδεση «I AGREE» παρακάτω.

EU STAFF FOR EUROPE (1)

 

I AGREE

 

Είναι πιθανό να λάβετε αυτό το μήνυμα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Στόχος αυτών των υπενθυμίσεων είναι να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της πλειοψηφίας του προσωπικού. Σας ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ελπίζουμε ότι, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, θα δεχτείτε ευκολότερα αυτήν τη μικρή «ηλεκτρονική ρύπανση». Εάν μπορείτε, προσκαλέστε ενεργά τους συναδέλφους και τους φίλους σας να υπογράψουν αυτήν την επιστολή.

(1) Πέρυσι, χάρη στην εκστρατεία του EU STAFF FOR EUROPE (μιας ομάδας συναδέλφων οι οποίοι πιστεύουν στη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου) πάνω από 25.000 συνάδελφοι υπέγραψαν μια επιστολή προς το Σώμα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Αυτή η αναφορά προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη στους αντιπροσώπους του προσωπικού (και της Διοίκησης) οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με τα κράτη μέλη που επιθυμούσαν ακόμα πιο ριζοσπαστικά μέτρα.


Επιστολή στο Σώμα και τους Προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων

Ακατάλληλα μέτρα για το ωράριο εργασίας
και την επαγγελματική ανεπάρκεια

Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης στην οποία η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο απαραίτητη για την αντιμετώπιση των κοινών κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων, τα κράτη μέλη παρεκκλίνουν από τις κοινοτικές μεθόδους. Επανέρχονται σταδιακά σε διακυβερνητικές συμφωνίες και έχουν υιοθετήσει έναν συρρικνωμένο στην πραγματικότητα κοινοτικό προϋπολογισμό. Η απόρριψη της κοινοτικής προσέγγισης δεν σημαίνει απλά απόρριψη της αλληλεγγύης και της συλλογικής αποδοτικότητας, αλλά και αποποίηση της δημοκρατικής διαφάνειας στην οποία έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες.

Τη στιγμή, λοιπόν, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να ενεργούμε από κοινού, η ικανότητα δράσης των θεσμικών μας οργάνων περιορίζεται. Έτσι, από το 2004, το θεσμικό μας σύστημα αποδυναμώνεται προοδευτικά και διακριτικά εξαιτίας μέτρων που επηρεάζουν την εσωτερική του οργάνωση. Τα μέτρα αυτά μπορεί να φαίνονται ανώδυνα και να δείχνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια σωστή διαχείριση, έχουν όμως σοβαρές επιπτώσεις, εάν τα εξετάσουμε στο σύνολό τους.

Αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών μας οργάνων. Μετατρέπουν την Επιτροπή σε ένα όργανο γραφειοκρατικού ελέγχου των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Επιτροπή χάνει μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο την πολιτική της ικανότητα, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εικόνα και η φήμη της απέναντι στους πολίτες έχει πληγεί σημαντικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της αναγκαστικής κινητικότητας των ατόμων και της διαρκούς αναδιάρθρωσης, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως μέσα αποτροπής κάθε σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτή η πολιτική στερεί de facto από την Επιτροπή την εμπειρογνωμοσύνη της. Περιορίζει την ικανότητά της να υποβάλλει προτάσεις που είναι κατάλληλες για τις πολιτικές της ΕΕ. Πρόκειται για μια σημαντική σπατάλη ταλέντων και λειτουργεί ως αντικίνητρο.

Επί του παρόντος, ο έλεγχος του ωραρίου εργασίας (ακόμα και των καθηκόντων σε ορισμένες περιπτώσεις) καθώς και η διαδικασία διαχείρισης της επαγγελματικής ανεπάρκειας θα μπορούσαν να στρεβλώσουν αποφασιστικά τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

Ο κίνδυνος διακύβευσης της ανεξαρτησίας και της μονιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες διασφαλίζουν τον πολιτικό τους ρόλο, είναι περισσότερο ορατός από ποτέ.

Τα σχέδια ηλεκτρονικού ελέγχου του ωραρίου εργασίας, τη στιγμή που σε καμία περίπτωση δεν απαιτούνται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ή την απόφαση του Σώματος, υπονομεύουν την παραγωγικότητα και την υπευθυνότητα. Οδηγούν σε διοικητική δυσκαμψία και αύξηση της γραφειοκρατίας.

Υπάρχει κίνδυνος να καθιερωθεί μια νέα νοοτροπία στο εσωτερικό του οργανισμού επηρεασμένη από υπερβολικούς ελέγχους. Η νοοτροπία αυτή μπορεί γρήγορα να διαρρήξει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συναδέλφους, η οποία αποτελεί σημαντικότατο πυλώνα του οργανισμού μας που βασίζεται στη συλλογικότητα. Η δυσπιστία και η απογοήτευση λειτουργούν ως αντικίνητρα και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της αποδοτικότητας. Προτείνουμε, αντίθετα, την εφαρμογή απλών, ευέλικτων και οικονομικών τρόπων ελέγχου του ωραρίου εργασίας, οι οποίοι βασίζονται στην εμπιστοσύνη και διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων και την προοδευτική νοοτροπία του θεσμικού μας οργάνου.

Όσον αφορά στην επαγγελματική ανεπάρκεια, θα πρέπει πρωταρχικά να διασφαλιστεί η εφαρμογή προληπτικών μέτρων τα οποία να αποτρέπουν τέτοιες περιπτώσεις. Κατόπιν, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινά ένδικα μέσα. Τέλος, οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάπτυξη πρακτικών αυθαιρεσίας και θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αντικειμενικά αδιαμφισβήτητες περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο εφαρμογής πρακτικών που υπονομεύουν τη δημιουργική έκφραση και το πνεύμα πρωτοβουλίας.

Η αποφυγή των καταχρήσεων και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών είναι σημαντικές παράμετροι, ωστόσο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να διαφυλαχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες της Επιτροπής: είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εφαρμόζει τις Συνθήκες και ο κάτοχος του δικαιώματος πρωτοβουλίας.

Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε στο παράρτημα 12 βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τις πολιτικές που σχετίζονται με τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας, την κινητικότητα του προσωπικού και την επαγγελματική ανεπάρκεια.

Ελπίζουμε αυτό το εποικοδομητικό μήνυμα να ακουστεί. Προέρχεται από ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά με σεμνότητα, αλλά και πίστη στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

EU STAFF FOR EUROPE

Παράρτημα επιστολής : 12 βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τις πολιτικές που σχετίζονται με τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας, την κινητικότητα του προσωπικού και την επαγγελματική ανεπάρκεια