Уважаеми колеги,

Неотложната потребност от солидарност и ефективност никога не са били толкова важни, колкото в този период на криза, която засяга общността от 500 милиона европейци, от които ние сме част и които обслужваме.

В този контекст, в края на миналата година много дискретнобяха предприети важни мерки, оказващи значително въздействие върху ежедневието ни, . Тези мерки се отнасят главно до контрола на работното време и професионалната некомпетентност.

Те изглежда, че отразяват принципите на добро управление, но администрацията се подготвя да ги прилага по краен начин, който би могъл да надхвърли волята на Колежа.

Всичко това се осъществява в отрицателен контекст, в който (1) държавите членки постепенно намаляват броя на служителите, работещи за институциите и техните права и (2) администрацията не включва активно своите служители, в осъществяването на промяната.

В допълнение към принудителната мобилност, въведена през 2004 г., съществува риск, че тази промяна в организационна култура, методите на работа и контрол ще трансформира Комисията в крайна сметка в една изпълнителна администрация без политически капацитет.

Трябва да покажем, че по--голямата част от служителите на ЕС са против тази негативна тенденция и да предложим по-подходящи начини за повишаване на ефикасността.

Ако не одобряваме тази тенденция, трябва да изразим чувствата си.
В една демократична система, становището на мнозинството не може да бъде пренебрегнато.

Ако сте съгласни с нас, моля, подкрепете това писмо до Колежа и председателите на институциите, като натиснете върху връзката I Agree по-долу.

Служителите на ЕС за Европа (1)

 

I AGREE

 

Вие вероятно ще получите това съобщение няколко пъти през идните седмици. Целта на тези напомняния ще бъде да се получи подкрепата на мнозинството от персонала. Извиняваме се за причиненото неудобство и се надяваме, че важността на каузата ще направи получаването на  спам по-приемливо. Ако е възможно, моля, активно да насърчите вашите колеги и приятели да подпишат настоящото писмо.

(1) Миналата година, благодарение на кампанията, ръководена от служителите на ЕС за Европа (група колеги убедени в значението на европейския проект), повече от 25,000 колеги подписаха писмо до Колежа  във връзка с реформата на Правилника за длъжностните лица. Тази петиция осигури безценна подкрепа за представителите на служителите (и за администрацията), които трябваше да преговарят с  държавите членки, които желаеха много по-радикални мерки.


Писмо до Колежа и председателите на европейските институции

Неподходящи мерки по отношение на работното време и професионална некомпетентност

В период на криза, когато сътрудничеството на европейско равнище никога не е било толкова необходимо за справяне с общите социално-икономически предизвикателства, държавите членки се отклоняват от общностния метод. Те постепенно се връщат към междуправителствените споразумения и приемат бюджет на Европейския съюз, който е по-малък в реално изражение. Отказването от общностия подход е не само въпрос на отказване от солидарност и колективна ефективност; става въпрос и за отричане на демократичната прозрачност, на която всички граждани имат право.

Във време, когато е от съществено значение да се укрепи нашата способност да действаме заедно, капацитетът за действие на нашите институции е изложен на опасност. От 2004 г. насам нашата институционална система е постепенно отслабена от мерки, засягащи нейната вътрешна организация. Тези мерки може да изглеждат маловажни и, че серъководят от принципите на доброто управление, но те имат значителни последствия, когато са взети заедно.

Те дълбоко променят начина, по който работят нашите институции. Те трансформират Комисията в орган за бюрократичен контрол на европейските политики. Всеки ден, Комисията губи все повече  от политическия си капацитет, който е от съществено значение за развитието на Европейския съюз. Образът и репутацията й сред гражданите бяха силно засегнати.

Отличен пример за това е принудителната мобилностна персонала и постоянните преструктурирания, представяни като средство за предотвратяване на конфликт на интереси. Тази политика де факто лишава Комисията от експертните й умения. Тя намалява способността й да представя предложения, адаптирани към политиките на ЕС. Това представлява значителна загуба на ценен ресурс и е демотивиращо.

Понастоящем, контролът на работното време (дори на задачите в някои случаи) и на процедурата за управление на професионална некомпетентност, са тези които представляват заплаха и биха могли да подкопаят начина на работа на Комисията.

Независимостта и неизменността на държавната администрация, гаранти за политическа й роля, са повече от всякога  застрашени.

Предложеният електронен контрол на работното време, какъвто не е изискан от Правилника за персонала или с решение на Колежа, подкопава производителността и отчетността. Това води до увеличена липса на административна гъвкавост и бюрокрация.

Нова организационна култура, повлияна от прекомерен контрол, би могла да възникне. Тя може бързо да застраши доверието между колеги, което е един от основните стълбове на нашата организация, основаваща се на колегиалност. Недоверието и недоволството са особено ефикасни за демотивиране на персонала и може да доведат до значителна загуба на ефективност. Препоръчваме, напротив, да бъдат въведени т прости, гъвкави, евтини начини на контрол върху работното време, основаващи се на доверие, като по този начин се гарантира сътрудничеството между колеги и иновативната култура на нашата институция.

По отношение на професионалната некомпетентност, от съществено значение е на първо място да бъдат въведени превантивните мерки, за да се избегнат подобни ситуации. След това, следва да бъдат създадени съвместни процедури за обжалване. На последно място, процедурите, въведени в действие не трябва да позволяват развитието на произволни практики и трябва да се отнасят изключително за случаи, които са обективно обосновани. Рискът от въвеждане на практики, които подкопават творческия израз и инициативност не бива да се подценяват.

Важно еда се избегнат злоупотребите и да се осигури гладкото функциониране на службите, но е от същественанеобходимост да не се лиши Комисията от своите уникални компетенции: да бъде изпълнителната власт на Европейския съюз, която е натоварена с прилагането на договорите и притежава правото на инициатива.

За тази цел,предлагаме в приложение12 основни принципи, които следва да ръководят политиките на контрол на работното време, мобилността на персонала и професионалната некомпетентност.

Надяваме се, че настоящото конструктивно съобщение ще бъде изслушано. То е произнесено от хора, които всеки ден работят скромно, но с убеждение за интегрирането на Европейския съюз.

Служителите на ЕС за Европа

Приложение към писмото: Дванадесет ключови принципи, които следва да ръководят политиките на контрол на работното време, мобилността на персонала и професионална некомпетентност